Aktualności

 • Zapraszany na nowy cykl szkoleń z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi.

  2016-10-10

  Po raz kolejny nasza kancelaria wraz z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A. przygotowała cykl szkoleń dla przedsiębiorców, podczas których przybliżymy obowiązujące w Polsce zasady gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie. Podczas cyklu szkoleń, zostaną omówione obowiązki przedsiębiorców i sposób ich realizacji.Szkolenia odbędą się:5.10.2016 w Poznaniu18.10.2016 we Wrocławiu19.10.2016 w Katowicach20.10.2016 w Łodzi25.10.2016 w Warszawie.Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje Rekopol Organizacja Odzysku S.A.Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem www.rekopol.pl...
  czytaj dalej
 • Co zmieni się w prawie pracy od dnia 22 lutego 2016 r.

  2016-01-15

  W dniu 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), która z pewnością będzie miała duże znaczenie dla polskich pracodawców.Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany objęte nowelizacją.I.              Dookreślenie specyfiki umów o pracę na okres próbnyNowe przepisy wyraźnie określają cel zawarcia umowy o pracę na okres próbny tj. sprawdzenie kwalifikacji pracownika oraz możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Ponadto nowa regulacja wyraźnie przewiduje, że umowę o pracę na okres próbny można zawrzeć tylko raz, a jej ponowne zawarcie możliwe jest jedynie...
  czytaj dalej
 • Odpowiedzialność w świetle nowych regulacji w ochronie konkurencji i konsumentów

  2015-11-06

  Nowelizacja, która weszła w życie w styczniu br między innymi umożliwia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów karanie zarówno spółki jak i osób będących członkami zarządu, menedżerów a nawet pracowników za naruszenia przepisów związanych z ochroną konkurencji i konsumentów.Jeszcze na mocy wcześniejszych przepisów UOKiK kontrowersyjnie ukarał jednego z naszych klientów - wysokość kary to 464 228.98 zł. uznając za zmowę cenową zapisy umowy franczyzy. Z tą decyzją spółka oczywiście się nie zgadza i się od niej odwołuje. Jako jej pełnomocnik mec.Dariusz Górnicki podzieli się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, tak byście Państwo czuli się bezpiecznie poruszając się na rynkach konkurencyjnych.Nowelizacja,...
  czytaj dalej
 • Ustawa o utrzymaniu czystości a administracja samorządowa

  2015-09-25

  Kwartalnika Prawo i Środowisko, numer 2 (82) 2015          Restytuowany w latach dziewięćdziesiątych, po długiej i żmudnej batalii, samorząd terytorialny jest dziś trwałym elementem systemu władzy publicznej w Polsce. Ustawodawca wyodrębnił go spośród innych podmiotów społecznych nadając mu osobowość publicznoprawną i powierzył do samodzielnej realizacji znaczną część zadań o charakterze publicznym. Przenoszenie części uprawnień władczych państwa na inne podmioty życia zbiorowego wiązało się z ewolucją poglądów na miejsce i rolę państwa w systemie władzy. Rozwój sytuacji międzynarodowej po II wojnie światowej doprowadził do tego, że najważniejszym celem społeczności  międzynarodowej stało sie dążenie do zachowania względnej równowagi społecznej. Osiągnięcie zakładanego celu oznaczało...
  czytaj dalej
 • Zmiana w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz mec.Ewy Badowskiej-Domagała w Gazecie Prawnej

  2015-09-25

  Szeroki dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzrost świadomości prawnej, a przede wszystkim rosnące oczekiwania coraz większej sprawności działania aparatu administracji na różnych szczeblach zrodziły potrzebę modyfikacji regulacji postępowania sądowo-administracyjnego.  Dnia 15 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie znacząca zmiana (81 zmian w obowiązujących przepisach) w procedurze postępowania przed sądami administracyjnymi. Zmiana ta została uchwalona Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z  dnia 14 maja 2015 r. poz.658). W związku z wątpliwościami dotyczącymi charakteru czternastodniowego terminu na usunięcie przez organ naruszeń prawa (art.52§3 p.p.s.a.), czy jest to termin prawa procesowego,...
  czytaj dalej
 • "Sprzątanie Świata" Kancelaria GDBD partnerem merytorycznym akcji

  2015-04-22

  ?Wyprawa - poprawa? - pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja Sprzątania świata ? Polska. W ramach tegorocznej edycji kampanii Fundacja Nasza Ziemia zwraca uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Partnerem merytorycznym akcji została nasza Kancelaria.W ramach Kampanii została uruchomiona możliwość zadawania pytań ekspertowi ds. gospodarki odpadami. Jeśli macie jakieś wątpliwości co do tego, jak powinien, albo jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, ślijcie pytania. Na najczęściej zadawane - odpowiedzi udzieli nasz Ekspert  Ewa Badowska-Domagała ? radca prawny i partner...
  czytaj dalej
 • System gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  2015-03-25

  Kancelaria wspólnie z fundacją "Nasza Ziemia" organizuje cykl szkoleń dla samorządowców dotyczący aspektów prawnych ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szkolenia odbędą się w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Lublinie. Szczegółowy harmonogram wraz z programem znajduje się na stronie www.naszaziemia.pl....
  czytaj dalej
 • "Obca ocena pracownika obarczona ryzykiem" Dziennik Gazeta Prawna, 11.02.2015r.

  2015-02-24

  Mecenas Ewa Badowska-Domagała, komentuje na stronach Dziennika Gazeta Prawna możliwość wykorzystywania przez pracodawcę ocen pracownika wykonywanych przez zewnętrznych doradców wskazując na ryzyka z tym związane....
  czytaj dalej
 • Wybrane aspekty gospodarki opakowaniami i odpadami w przedsiębiorstwie ? sprawozdawczość, kontrola UM, raportowanie, ważne terminy.?

  2015-02-24

  Kancelaria GDBD wraz z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A. organizuje kolejną serię szkoleń dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi. Szkolenia odbędą się w Warszawie (4.03.2015r.), Łodzi (10.3.2015r.) i Katowicach (11.03.2015r.). Więcej informacji na stronie www.rekopol.pl...
  czytaj dalej
 • Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych - Październik 2014

  2014-11-07

  Szanowni Państwo,Dnia 19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Co zmienia się w zamówieniach publicznych z tą nowelizacją?Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym opracowaniu, ale już na wstępie mogę napisać, że nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich wraz ze wskazaniem  praktycznych skutków odnoszących się zarówno do Zamawiających jak i Wykonawców.I. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa ( zmiana w art. 8 ust. 3 Pzp).Nowelizacja wprowadziła istotną, zwłaszcza dla Wykonawców, zmianę w treści art. 8 ust. 3 Pzp. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem Wykonawcy zastrzegając informacje jako stanowiące tajemnicę...
  czytaj dalej
 • Windykacja prawna w praktyce - bać się czy stosować?

  2014-09-14

  Mecenas Dariusz Górnicki poprowadzi warsztat Akademii PID, który odbędzie się 9 października 2014 r. w Warszawie.Warsztaty kierowane są do osób, które w swoich firmach zajmują się obsługą klienta, przygotowaniem i zawieraniem umów handlowych, udzielaniem kredytu kupieckiego, do pracowników monitoringu należności i pracowników działów finansowo ? księgowych oraz do osób zarządzających firmą i jej finansami jak również do pracowników banków. Często zdarza się, że stwierdzenie: ?kierujemy sprawę do windykacji prawnej? paraliżuje  zarządy i menagerów firm, pomimo tego, że w rzeczywistości bardziej lub mniej świadomie, wielokrotnie uczestniczyli już w procesie windykacji prawnej...
  czytaj dalej
 • Nowe publikacje GDBD

  2014-07-07

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi opakowań wielomateriałowych i pozwoleń zintegrowanych, jakie zostały zamieszczone w kwartalniku Food-Lex. W numerze 1/2014 Mecenas Ewa Badowska-Domagała w artykule dla przemysłu żywnościowego wyjaśnia zawiłości prawne w zakresie obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a w numerze 2/2014 przedstawia podstawy prawne wydawania pozwoleń zintegrowanych.Artykuły w PDF do pobrania poniżej.Opakowania wielomateriałowe w świetle ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymiPozwolenie zintegrowane...
  czytaj dalej
 • Mecenas Ewa Badowska-Domagała o niejednolitej praktyce Urzędów Pracy

  2014-06-10

  Mecenas Ewa Badowska-Domagała w informacji dla Dziennika Gazety Prawnej (numer z dnia 22-05-2014 r., artykuł ?Urzędy różnie traktują porozumienie stron?) wskazuje na niejednolitą praktykę Urzędów Pracy przy ustalaniu daty nabycia prawa do zasiłku dla osób, które rozwiązują umowy o pracę za porozumieniem stron, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a nie pracownika. Zachęcamy do zapoznania się z całą publikac...
  czytaj dalej
 • Dodatkowy cykl szkoleń "Nowa Ustawa o Gospodarowaniu Opakowaniami i Odpadami Opakowaniowymi a sytuacja prawna Przedsiębiorcy"

  2014-03-11

  W związku z dużym zainteresowaniem nowymi przepisami dotyczącycmi opakowań i odpadów opakowaniowych Rekopol Organizacja Odzysku S.A. wraz z Kancelarią Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Sp.p. zapraszają Państwa na dodatkowy cykl szkoleń: ?Nowa Ustawa o Gospodarowaniu Opakowaniami i Odpadami Opakowaniowymi a sytuacja prawna Przedsiębiorcy?. Szkolenia odbędą się w następujących miastach i terminach:Kraków 04.03.2014,Katowice 05.03.2014,Warszawa 11.03.2014,Łódź 13.03.2014,Poznań 18.03.2014,Wrocław 19.03.2014,Gdańsk 25.03.2014....
  czytaj dalej
 • Nowe dane kontaktowe Kancelarii

  2013-09-13

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 września 2013 r. Kancelaria przenosi się pod nowy adres, w związku z czym poniżej przedstawiamy nowe dane kontaktowe Kancelarii:ul. Wspólna 47/49 (VII piętro)00-684 Warszawatel. 22 629 18 20   22 629 18 21   22 502 34 96fax. 22 629 31 16...
  czytaj dalej
 • Czy franczyzodawca ma prawo kształtować politykę cenową i czy prawo to narusza zasady uczciwej konkurencji?

  2013-07-12

  Odpowiedzi na to pytanie udzieli sąd powszechny rozpatrujący odwołanie Sfinks Polska S.A. reprezentowaną przez kancelarię Górnicki Durowicz Badowska ? Domagała sp.p. od decyzji UOKIK z dnia 25 czerwca 2013 r.UOKiK wskazuje, że ?umowy franczyzowe są jedną z form współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. W zamian za świadczenie finansowe jedna ze stron otrzymuje prawo do korzystania m.in. z nazwy handlowej drugiej, jej znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej czy wiedzy technicznej. Franczyzodawca może udzielać swojemu kontrahentowi instrukcji działania, jednak franczyzobiorcy działają na własny rachunek i ryzyko. Oznacza to, że zabronione jest...
  czytaj dalej
 • Ocena nowego systemu gospodarki odpadami

  2013-06-20

  Jak już Państwa informowaliśmy, w dniach 13-14 marca br. Kancelaria GDBD objęła patronatem I Ogólnopolski Kongres Recyklingu. Poniżej zamieszczamy wyniki ankiet przeprowadzanych w tych dniach, dotyczących sposobu oceny przez przedstawicieli przedsiębiorców i organy administracji publicznej nowego systemu gospodarki odpadami....
  czytaj dalej
 • Szkolenia "Nowa Ustawa o Gospodarowaniu Opakowaniami i Odpadami Opakowaniowymi a sytuacja prawna Przedsiębiorcy"

  2013-06-13

  Rekopol Organizacja Odzysku S.A. wraz z Kancelarią Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Sp.p. zapraszają Państwa na cykl szkoleń: ?Nowa Ustawa o Gospodarowaniu Opakowaniami i Odpadami Opakowaniowymi a sytuacja prawna Przedsiębiorcy?. Szkolenia odbędą się w miastach wojewódzkich ? Warszawa, Łódź, Szczecin, Poznań, Wrocław, Kraków oraz Gdańsk. Poniżej znajdziecie Państwo pliki w pdf: Zaproszenie, Program szkoleń oraz Formularz zgłoszenia.ZaproszenieProgram szkoleniaFormularz zgłoszenia...
  czytaj dalej
 • Obszary Natura 2000 na terytorium Polski a realizacja celów w gospodarce odpadami

  2013-05-13

  Rozwój cywilizacyjny polegający na postępie technologicznym, urbanizacji, rozwoju przemysłu i rolnictwa, a także ciągłym wzroście ilości wytwarzanych odpadów powoduje negatywne zmiany środowiska przyrodniczego w tym spadek różnorodności biologicznej. W związku z tym koniecznym stało się podjęcie przez państwa działań zmierzających do ochrony przyrody poprzez stworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych chroniących środowisko naturalne z jednej strony i nie hamujących rozwoju gospodarczego z drugiej.Fundamentalne zasady w polityce społeczno-gospodarczej nakazujące uwzględniać ochronę przyrody zostały ustalone podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w 1992 r. w Rio de Janeiro. Podczas obrad przyjęto Konwencję o...
  czytaj dalej