Aktualności

 • Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. poszukuje osoby na stanowisko prawnika/radcy prawnego.

  2024-01-08

  Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. poszukuje osoby na stanowisko prawnika/radcy prawnego. Wymagania:  • rozpoczęta aplikacja radcowska lub uprawnienia zawodowe radcy prawnego • posiadanie zdolności analitycznych rozumienia systemu prawa i zasad jego stosowania oraz umiejętność wyciągania wniosków • umiejętność bardzo dobrej organizacji własnej pracy • umiejętność podejmowania decyzji • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków oraz terminowość • dokładności i sumienności• biegła znajomość języka angielskiego prawniczego w mowie i piśmie • wysoka kultura osobista • od kandydatów oczekujemy doświadczenia w zakresie obsługi prawnej. Zapewniamy: • możliwość rozwoju zawodowego • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole• zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B• podnoszenie kwalifikacji i rozwój umiejętności...
  czytaj dalej
 • GDBD partnerem konferencji z okazji XXX-lecia Międzynarodowego Forum Kobiet pt.: „Kobieta Przedsiębiorcza”

  2023-10-25

  Nasza kancelaria została partnerem Konferencji z okazji XXX-lecia Międzynarodowego Forum Kobiet pt.: „Kobieta Przedsiębiorcza”, która  odbędzie się dnia 28 października 2023 roku w Warszawie, w godzinach 11:00 – 15:30.  W wydarzeniu tym Kancelarię GDBD będzie reprezentować mec. Ewa Badowska – Domagała, która przedstawi Państwu projekt „Opakowanie w sam raz” - stanowiący kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą opakowań, skierowaną zarówno do konsumentów, jak i producentów kosmetyków. Projekt ten ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie funkcji jakie pełnią opakowania, ich oznakowania i surowców, z których są wykonywane, oraz przybliżenie dalszego postępowania z opakowaniami, gdy staną się odpadem.  Swój udział w konferencji można zgłosić poprzez:  https://app.evenea.pl/event/103707-1 Serdecznie zapraszamy.   ...
  czytaj dalej
 • RAPORT ROZSTAWNIOWY 2023

  2023-09-22

  Etap przygotowania do rozmowy rozstaniowej jest bardzo ważny niezależnie od tego, czy mamy przeprowadzić rozmowę osobiście czy on-line. Dokumenty, które planujemy wręczyć w przypadku rozmowy osobistej i doręczyć w przypadku rozmowy on-line są takie same. W przypadku rozmowy on-line musimy natomiast przygotować się na niespodziewane scenariusze, takie jak nagłe wyłączenie się pracownika ze spotkania, brak włączonej kamery lub brak głosu, czy zalogowanie się z innego urządzenia niż firmowy komputer. Więcej o prawnych kwestiach wypowiadania umów piszę w Raporcie Rozstaniowym 2023. Zapraszam do zapoznania się z tym unikalnym na polskim rynku projektem badawczym: - co mówią osoby, które nie z własnej...
  czytaj dalej
 • ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2023 r.

  2023-03-03

  ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2023 r.   Wejście w życie: 21 lutego 2023 r. Kontrola trzeźwości - art. 221c – art. 221h kodeksu pracy 7 kwietnia 2023 r. Praca zdalne – art. 6718 – art. 67 33 kodeksu pracy   BADANIE TRZEŹWOŚCI   Pracodawca może wprowadzić w zakładzie pracy kontrole trzeźwości pracowników. Zasady kontroli musi określać układ zbiorowy pracy, regulamin pracy albo zawiadomienie pracowników, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy.   Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości nie później niż 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzania.   Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia...
  czytaj dalej
 • Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy.

  2022-04-04

  Wielu naszych przyjaciół, klientów, pracowników pomaga ukraińskim rodzinom, w niektórych z nich są dzieci, które przyjechały do Polski bez rodziców i trzeba uregulować ich legalny pobyt na terenie naszego kraju. Poniżej zamieszczamy dwujęzyczny formularz wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy wraz z transliteracją, opracowany przez Zespół ds. Prawa Cywilnego IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich: Zaktualizowana wersja formularza wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy - Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Niniejszy formularz został udostępniony przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" nieodpłatnie na zasadzie licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC BY-NC), co oznacza, iż wszystkie zainteresowane osoby mogą nieodpłatnie...
  czytaj dalej
 • DZISIAJ MIJA TERMIN NA WPIS DO CRBR

  2022-01-31

  Przypominamy, że dzisiaj mija termin na zgłoszenie do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych) informacji o beneficjentach rzeczywistych wymienionych poniżej podmiotów, jeżeli były wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r.!1.       trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:a.       mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lubb.      nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;2.       spółki partnerskie;3.       europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;4.       spółki europejskie;5.       spółdzielnie;6.       spółdzielnie europejskie;7.       stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS;8.       fundacje.Obowiązek zgłoszenia do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i prowadzą działalność w Polsce...
  czytaj dalej
 • REGULAMIN OCHRONY SYGNALISTÓW W SEKTORZE PUBLICZNYM - 8 grudnia 2021 r., godz. 10.00 - 13.00, Webinar

  2021-12-02

  Od 17 grudnia 2021 r. dla sektora publicznego obowiązywać będą nowe regulacje o ochronie sygnalistów. Zmiany te porównywane są przez samorządowców do rewolucji z jaką mieliśmy do czynienia trzy lata temu, wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących RODO. Pozostało więc niewiele czasu na wdrożenie w podmiotach sektora publicznego wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń. Podczas webinarium, organizowanego przez kancelarię GDBD wraz z personalities, omówione będą tylko praktyczne zagadnienia opisane w przygotowanym projekcie Regulaminu. Jeśli nie przygotowaliście jeszcze Państwo procedury ochrony sygnalistów lub dopiero przygotowujecie się do takiego działania, ta propozycja jest dla Państwa. Zapraszamy na stronę https://www.personalities.pl/regulamin-ochrony-sygnalistow. ...
  czytaj dalej
 • ZMIANA ADRESU SIEDZIBY KANCELARII

  2021-09-16

  Szanowni Państwo,informujemy, że od dnia 15 września 2021 r. zmieniliśmy siedzibę. Biuro kancelarii mieści się w zabytkowej kamienicy w Śródmieściu Warszawy przy ul. Śniadeckich 17.  ...
  czytaj dalej
 • NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

  2021-03-31

  W dniach 12 i 13 kwietnia 2021 r. zapraszamy na organizowane przez MMC Polska warsztaty dotyczące nowych zasad kształtowania polityki wynagrodzeń w instytucjach finansowych. Mec. Ewa Badowska-Domagała poprowadzi drugiego dnia warsztat z polityki premiowej w praktyce. Link do wydarzenia https://mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/nowe-zasady-funkcjonowania-polityki-wynagrodzen-w-instytucjach-finansowych--wdrozenie-unijnych-regulacji....
  czytaj dalej
 • Wyniki badania na temat renegocjacji umów najmu są już dostępne

  2021-03-17

  Zgodnie z zapowiedzią dzielimy się z Państwem opracowaniem wyników ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród najemców w okresie drugiego lockdownu dotyczącej renegocjacji umów najmu w związku z COVID-19.   Poniżej link do pobrania pełnego raportu z badania:www.gdbd.pl/wyniki_ankiety_gdbd.pdf...
  czytaj dalej
 • CO Z NOWYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ZAPANOWAĆ NAD CHAOSEM!

  2020-12-13

  W dniu planowanego webinaru tj. 17.12.2020 r. do wejścia w życie nowej ustawy PZP pozostaną tylko 2 tygodnie. Czy ustawa faktycznie zacznie obowiązywać od 1-go stycznia 2021? Czy ustawodawca zdąży z nowelizacją Nowego PZP, które jeszcze nie obowiązuje, a które już wymaga poprawy? Na co powinniśmy być przygotowani od 1 stycznia 2021?Do udziału w webinarium zapraszamy zarówno Zamawiających jak i Wykonawców. Obie strony rynku zamówień publicznych będą musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  Tematem webinarium jest omówienie przejścia z aktualnego do nowego systemu PZP.Rządowy projekt ustawy: "Ustawa o zmianie ustawy...
  czytaj dalej
 • BADANIE ANKIETOWE DLA NAJEMCÓW

  2020-10-20

  Szanowni Najemcy,Wiemy, że aktualnym problemem najemców zarówno w centrach handlowych jak i w biurowcach są trwające renegocjacje umów najmu spowodowane zmianami funkcjonowania biznesu w wyniku pandemii Sars-COV-2. Chcielibyśmy przeprowadzić anonimową ankietę, która pozwoli zestawić zebrane przez nas doświadczenia z negocjacji z wynajmującymi, z Państwa doświadczeniem jako najemców. Prosimy zarówno naszych Klientów o wypełnienie tej ankiety jak i Państwa aby móc podzielić się wiedzą jakie podejście prezentują wynajmujący do zaistniałej na rynku sytuacji. Wiemy, że jest ono różne.   Dlaczego robimy tę ankietę ? Wyniki ankiety pomogą Państwu i nam, w szerszym kontekście niż tylko...
  czytaj dalej
 • DEMATERIALIZACJA AKCJI - ZMIANA TERMINÓW

  2020-10-06

  Krok pierwszy: uchwała walnego zgromadzenia o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy termin do dnia do dnia 30 września 2020 r. Krok drugi: zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z określonym biurem maklerskim:termin do dnia do dnia 30 września 2020 r. Krok trzeci: wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji należy dokonać 5 wezwań do złożenia dokumentów akcji;odstępy czasowe pomiędzy wezwaniami nie mogą być krótsze niż dwa tygodnie i jednocześnie dłuższe niż miesiąc;pierwsze wezwanie powinno zostać dokonane niezwłocznie po podjęciu uchwały  (Krok 1);pierwszego wezwania należy dokonać do dnia 30 września 2020 r;.ostatniego wezwania spółka powinna dokonać do dnia 30 stycznia...
  czytaj dalej
 • Czy oferty w Galeriach Handlowych to faktyczna pomoc dla najemców ?

  2020-07-16

  Czy oferty w Galeriach Handlowych to faktyczna pomoc dla najemców ? Przepisy Tarczy Antykryzysowej dotyczące umów najmu w galeriach handlowych odczytywane były przez najemców jako mające chronić ich przed ponoszeniem kosztów z tytułu najmu przez okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w związku z COVID-19. Jak w rzeczywistości wygląda ta ochrona ? Skorzystanie z wprowadzonego Tarczą Antykryzysową mechanizmu czasowego wygaszenia wzajemnych zobowiązań z umów najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych powyżej 2000 m2 uzależnione jest od złożenia przez najemcę (uprawnionemu) wynajmującemu (udostępniającemu) bezwarunkowej i wiążącej...
  czytaj dalej
 • HR w kryzysie: czy, kiedy i jak obniżać pensje oraz zwalniać pracowników?

  2020-04-28

  Zapraszamy na rozmowę ANTYKRYZYSOWĄ, która odbędzie się dnia 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.30. Rozmawiać będą mec. Ewa Badowska-Domagała, dr Robert Manikowski, Piotr Kuron, a rozmowę poprowadzi Tomasz Sańpruch. https://app.evenea.pl/event/ra05/...
  czytaj dalej
 • Stan epidemii a siła wyższa.

  2020-03-30

  W związku z wybuchem pandemii choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 realizacja zobowiązań wynikających z łączących strony stosunków umownych może być znacząco utrudniona lub wręcz uniemożliwiona. Utrudnienie lub uniemożliwienie wykonywania zobowiązań umownych może zaś powodować daleko idące skutki w relacjach handlowych pomiędzy stronami umów. Przepisy polskiego porządku prawnego nie przewidują legalnej definicji siły wyższej, jak również nie wskazują kryteriów niezbędnych do uznania pewnych zdarzeń za siłę wyższą. Wobec braku ustawowej definicji siły wyższej, należy odwołać się do dorobku orzecznictwa i doktryny. Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie powszechnie przyjmuje się, że...
  czytaj dalej
 • Wyzwania kadrowe i płacowe w czasie epidemii.Aspekty prawne i psychologiczne. Bezpłatne Webinarium.

  2020-03-30

  Dnia 1 i 2 kwietnia, Ewa Badowska-Domagała, Radca Prawny Kancelarii GDBD i Piotr Kuron, Senior Consultant LHH Polska poprowadzą 2-częściowy webinar o wyzwaniach kadrowych i płacowych w dobie epidemii COVID-19. Wskażą z jakich instrumentów prawnych mogą skorzystać w tej sytuacji przedsiębiorcy i podpowiedzą jaka jest psychologia trudnych rozmów menedżerskich prowadzonych online.  sytuacja niepewności biznesowej i nagłego spadku przychodów dla wielu menedżerów oznacza potrzebę przeprowadzenia trudnych rozmów ze swoimi pracownikami.  Najbardziej prawdopodobne scenariusze zakładają zmniejszenie wymiaru etatu, wykorzystanie zaległego urlopu, zmianę wynagrodzenia, przejście na zasiłek opiekuńczy, czy wreszcie rozwiązanie umowy o pracę. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że po raz pierwszy w historii tego typu rozmowy...
  czytaj dalej
 • INFORMACJA PRAWNA DEMATERIALIZACJA AKCJI

  2020-02-27

  Obowiązkowa dematerializacja akcji zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. i do tego czego wszystkie akcje Spółki muszą zostać zdematerializowane - obowiązek taki wprowadzony jest ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw "dalej ustawą zmieniającą" (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20).Jakie czynności  przygotowawcze zobowiązana jest wykonać Spółka Akcyjna w 2020 r.    1 stycznia 2020 r. - wszedł w życie obowiązek posiadania przez Spółkę Akcyjną strony internetowej dla celów zamieszczania na niej ogłoszeń wymaganych przez prawo lub statut spółki;    30 czerwca 2020...
  czytaj dalej
 • Obowiązek prowadzenia stron internetowych dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz dematerializacji akcji.

  2020-01-21

  Obowiązek prowadzenia stron internetowych dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz dematerializacji akcji.   I.            Wprowadzono obowiązek informacyjny (art.5 § 5 ksh) dla spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo akcyjnych, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r. Wszystkie spółki akcyjne obowiązane są tworzyć swoje strony internetowe i zamieszać na nich wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.  - Adres spółki, obligatoryjnie musi zostać umieszczony w Krajowym Rejestrze Sądowym - Przede wszystkim na stronach powinny zostać umieszczone: - Firma - Siedziba i adres spółki - Numer KRS - Oznaczenie właściwego sądu rejestrowego - NIP- Wysokość kapitału zakładowego - Informacje dotyczące planowanych walnych zgromadzeń wraz ze szczegółowym...
  czytaj dalej
 • Szkolenie z RODO dla kuratorów sądowych, 18.06.2019 r. Warszawa.

  2019-05-27

  Szkolenie z RODO dla kuratorów sądowych, 18.06.2019 r. Warszawa. Od chwili rozpoczęcia stosowania RODO (tj. od 28 maja 2018 r.) kuratorzy sądowi działający w pionie karnym (zarówno zawodowi jak i społeczni) stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Problemy związane z prawnym umocowaniem kuratorów sądowych do przetwarzania danych osobowych i z zakresem tego umocowania wynikały również z faktu niedostosowania przepisów ustawy o kuratorach sądowych i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do nowych realiów w związku z obowiązywaniem RODO.  Od 04 maja 2019 r. weszły w życie nowe przepisy, które dostosowują ustawę o kuratorach i ustawę o przeciwdziałaniu przemocy...
  czytaj dalej
 • Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w postaci elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

  2019-03-19

  Szanowni Państwo,  przypominamy, iż w związku z wprowadzoną nowelizacją ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w postaci elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu (nie można upoważnić jednego członka zarządu do podpisania sprawozdania finansowego). W praktyce oznacza to, że każdy członek zarządu oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych powinna posiadać: - podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (Profil Zaufany), lub -...
  czytaj dalej
 • "Nowelizacja ustawy o odpadach i ustaw powiązanych" szkolenie w Warszawie, 22.02.2019 r.

  2019-02-18

  Szanowni Państwo, W związku z bieżącymi nowelizacjami ustawy o odpadach i ustaw powiązanych wraz z nowymi aktami wykonawczymi oraz bardzo dużego zainteresowania zmianami podczas ostatnich edycji szkoleń, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. postanowił zorganizować jeszcze jedną edycję szkolenia, już w przyszłym tygodniu, na którą Państwa zapraszamy.  "Nowelizacja ustawy o odpadach i ustaw powiązanych" Szkolenie odbędzie się w Warszawie już niebawem - 22.02.2019 r. (piątek) i będzie okazją do zdobycia wiedzy na temat zmian w prawie odpadowym. Kontakt z nami jak i innymi eksprtami - praktykami stanowi dla przedsiębiorców dużą pomoc.   Szkolenie adresowane jest do firm wytwarzających odpady, magazynujących odpady, zbierających odpady, przetwarzających...
  czytaj dalej
 • Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2019 roku

  2019-01-29

  Z dniem 1 stycznia 2019 roku zostały wprowadzone znaczące zmiany w prawie pracy. Poniżej przedstawiony został zakres najważniejszych zmian:   I.          Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat Co do zasady okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych będzie trwał 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy z pracownikiem.   Przepisy przejściowe: 1)      dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2018 r. ? 10 lat, 2)      dla pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., w stosunku do których pracodawca złożył do ZUS oświadczenie i...
  czytaj dalej
 • Nowe wymogi w gospodarce odpadami

  2019-01-24

  Zgodnie z nowymi przepisami prawnymi Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami są zobowiązani dostosować swoją firmę do nowych wymogów prawnych w tym zakresie.Zapraszamy Państwa, do pobrania prospektu informacyjnego dotyczącego nowej oferty kancelarii dotyczącej gospodarki odpadami. [pobierz]...
  czytaj dalej
 • Jak godnie i zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem? I czemu w ogóle zaprzątać sobie głowę tą kwestią?

  2018-03-29

  Jak godnie i zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem? I czemu w ogóle zaprzątać sobie głowę tą kwestią? O tym będziemy mówić na naszych 3 webinarach w kwietniu i maju. To cykl wydarzeń inspirowanych luźno raportem Odprawa, outplacement i pakiety świadczeń. Poprowadzą go Partnerzy Lee Hechi Harrison DBM i Kancelarii Prawnej GDBD. Już dzisiaj zachęcamy do zapisywania się https://goo.gl/hC9Udg.:  5 kwietnia, godz 9:30 Jaka odprawa i pakiety rozstaniowe dla menedżera? Praktyki rynkowe? Prowadzący Agnieszka Jagiełka LHH Polska, Ewa Badowska Domagała GDBD   Będziemy mówić o tym jakie odprawy dostają menedżerowie odchodzący z firmy nie z własnej woli oraz jakie świadczenia dodatkowe są im...
  czytaj dalej
 • 2016-10-10

  Po raz kolejny nasza kancelaria wraz z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A. przygotowała cykl szkoleń dla przedsiębiorców, podczas których przybliżymy obowiązujące w Polsce zasady gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie. Podczas cyklu szkoleń, zostaną omówione obowiązki przedsiębiorców i sposób ich realizacji.Szkolenia odbędą się:5.10.2016 w Poznaniu18.10.2016 we Wrocławiu19.10.2016 w Katowicach20.10.2016 w Łodzi25.10.2016 w Warszawie.Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje Rekopol Organizacja Odzysku S.A.Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem www.rekopol.pl...
  czytaj dalej
 • 2016-01-15

  W dniu 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), która z pewnością będzie miała duże znaczenie dla polskich pracodawców.Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany objęte nowelizacją.I.              Dookreślenie specyfiki umów o pracę na okres próbnyNowe przepisy wyraźnie określają cel zawarcia umowy o pracę na okres próbny tj. sprawdzenie kwalifikacji pracownika oraz możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Ponadto nowa regulacja wyraźnie przewiduje, że umowę o pracę na okres próbny można zawrzeć tylko raz, a jej ponowne zawarcie możliwe jest jedynie...
  czytaj dalej
 • 2015-11-06

  Nowelizacja, która weszła w życie w styczniu br między innymi umożliwia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów karanie zarówno spółki jak i osób będących członkami zarządu, menedżerów a nawet pracowników za naruszenia przepisów związanych z ochroną konkurencji i konsumentów.Jeszcze na mocy wcześniejszych przepisów UOKiK kontrowersyjnie ukarał jednego z naszych klientów - wysokość kary to 464 228.98 zł. uznając za zmowę cenową zapisy umowy franczyzy. Z tą decyzją spółka oczywiście się nie zgadza i się od niej odwołuje. Jako jej pełnomocnik mec.Dariusz Górnicki podzieli się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, tak byście Państwo czuli się bezpiecznie poruszając się na rynkach konkurencyjnych.W...
  czytaj dalej
 • 2015-09-25

  KWARTALNIK Prawo i Środowisko, numer 2 (82) 2015          Restytuowany w latach dziewięćdziesiątych, po długiej i żmudnej batalii, samorząd terytorialny jest dziś trwałym elementem systemu władzy publicznej w Polsce. Ustawodawca wyodrębnił go spośród innych podmiotów społecznych nadając mu osobowość publicznoprawną i powierzył do samodzielnej realizacji znaczną część zadań o charakterze publicznym. Przenoszenie części uprawnień władczych państwa na inne podmioty życia zbiorowego wiązało się z ewolucją poglądów na miejsce i rolę państwa w systemie władzy. Rozwój sytuacji międzynarodowej po II wojnie światowej doprowadził do tego, że najważniejszym celem społeczności  międzynarodowej stało sie dążenie do zachowania względnej równowagi społecznej. Osiągnięcie zakładanego celu oznaczało...
  czytaj dalej
 • Zmiana w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz mec.Ewy Badowskiej-Domagała w Gazecie Prawnej

  2015-09-25

  Szeroki dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzrost świadomości prawnej, a przede wszystkim rosnące oczekiwania coraz większej sprawności działania aparatu administracji na różnych szczeblach zrodziły potrzebę modyfikacji regulacji postępowania sądowo-administracyjnego.  Dnia 15 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie znacząca zmiana (81 zmian w obowiązujących przepisach) w procedurze postępowania przed sądami administracyjnymi. Zmiana ta została uchwalona Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z  dnia 14 maja 2015 r. poz.658). W związku z wątpliwościami dotyczącymi charakteru czternastodniowego terminu na usunięcie przez organ naruszeń prawa (art.52§3 p.p.s.a.), czy jest to termin prawa procesowego,...
  czytaj dalej
 • "Sprzątanie Świata" Kancelaria GDBD partnerem merytorycznym akcji

  2015-04-22

  "Wyprawa - poprawa" - pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja Sprzątania świata - Polska. W ramach tegorocznej edycji kampanii Fundacja Nasza Ziemia zwraca uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Partnerem merytorycznym akcji została nasza Kancelaria.W ramach Kampanii została uruchomiona możliwość zadawania pytań ekspertowi ds. gospodarki odpadami. Jeśli macie jakieś wątpliwości co do tego, jak powinien, albo jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, ślijcie pytania. Na najczęściej zadawane - odpowiedzi udzieli nasz Ekspert  Ewa Badowska-Domagała - radca prawny i partner...
  czytaj dalej
 • System gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  2015-03-25

  Kancelaria wspólnie z fundacją "Nasza Ziemia" organizuje cykl szkoleń dla samorządowców dotyczący aspektów prawnych ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szkolenia odbędą się w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Lublinie. Szczegółowy harmonogram wraz z programem znajduje się na stronie www.naszaziemia.pl....
  czytaj dalej
 • "Obca ocena pracownika obarczona ryzykiem" Dziennik Gazeta Prawna, 11.02.2015r.

  2015-02-24

  Mecenas Ewa Badowska-Domagała, komentuje na stronach Dziennika Gazeta Prawna możliwość wykorzystywania przez pracodawcę ocen pracownika wykonywanych przez zewnętrznych doradców wskazując na ryzyka z tym związane....
  czytaj dalej
 • Wybrane aspekty gospodarki opakowaniami i odpadami w przedsiębiorstwie - sprawozdawczość, kontrola UM, raportowanie, ważne terminy.?

  2015-02-24

  Kancelaria GDBD wraz z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A. organizuje kolejną serię szkoleń dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi. Szkolenia odbędą się w Warszawie (4.03.2015r.), Łodzi (10.3.2015r.) i Katowicach (11.03.2015r.). Więcej informacji na stronie www.rekopol.pl...
  czytaj dalej
 • Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych - Październik 2014

  2014-11-07

  Szanowni Państwo,Dnia 19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Co zmienia się w zamówieniach publicznych z tą nowelizacją?Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym opracowaniu, ale już na wstępie mogę napisać, że nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich wraz ze wskazaniem  praktycznych skutków odnoszących się zarówno do Zamawiających jak i Wykonawców.I. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa ( zmiana w art. 8 ust. 3 Pzp).Nowelizacja wprowadziła istotną, zwłaszcza dla Wykonawców, zmianę w treści art. 8 ust. 3 Pzp. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem Wykonawcy zastrzegając informacje jako stanowiące tajemnicę...
  czytaj dalej
 • Windykacja prawna w praktyce - bać się czy stosować?

  2014-09-14

  Mecenas Dariusz Górnicki poprowadzi warsztat Akademii PID, który odbędzie się 9 października 2014 r. w Warszawie.Warsztaty kierowane są do osób, które w swoich firmach zajmują się obsługą klienta, przygotowaniem i zawieraniem umów handlowych, udzielaniem kredytu kupieckiego, do pracowników monitoringu należności i pracowników działów finansowo ? księgowych oraz do osób zarządzających firmą i jej finansami jak również do pracowników banków. Często zdarza się, że stwierdzenie: "kierujemy sprawę do windykacji prawnej" paraliżuje  zarządy i menagerów firm, pomimo tego, że w rzeczywistości bardziej lub mniej świadomie, wielokrotnie uczestniczyli już w procesie windykacji prawnej...
  czytaj dalej
 • Nowe publikacje GDBD

  2014-07-07

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi opakowań wielomateriałowych i pozwoleń zintegrowanych, jakie zostały zamieszczone w kwartalniku Food-Lex. W numerze 1/2014 Mecenas Ewa Badowska-Domagała w artykule dla przemysłu żywnościowego wyjaśnia zawiłości prawne w zakresie obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a w numerze 2/2014 przedstawia podstawy prawne wydawania pozwoleń zintegrowanych.Artykuły w PDF do pobrania poniżej.Opakowania wielomateriałowe w świetle ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymiPozwolenie zintegrowane...
  czytaj dalej
 • Mecenas Ewa Badowska-Domagała o niejednolitej praktyce Urzędów Pracy

  2014-06-10

  Mecenas Ewa Badowska-Domagała w informacji dla Dziennika Gazety Prawnej (numer z dnia 22-05-2014 r., artykuł ?Urzędy różnie traktują porozumienie stron?) wskazuje na niejednolitą praktykę Urzędów Pracy przy ustalaniu daty nabycia prawa do zasiłku dla osób, które rozwiązują umowy o pracę za porozumieniem stron, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a nie pracownika. Zachęcamy do zapoznania się z całą publikac...
  czytaj dalej
 • Dodatkowy cykl szkoleń

  2014-03-11

  W związku z dużym zainteresowaniem nowymi przepisami dotyczącycmi opakowań i odpadów opakowaniowych Rekopol Organizacja Odzysku S.A. wraz z Kancelarią Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Sp.p. zapraszają Państwa na dodatkowy cykl szkoleń: ?Nowa Ustawa o Gospodarowaniu Opakowaniami i Odpadami Opakowaniowymi a sytuacja prawna Przedsiębiorcy?. Szkolenia odbędą się w następujących miastach i terminach:Kraków 04.03.2014,Katowice 05.03.2014,Warszawa 11.03.2014,Łódź 13.03.2014,Poznań 18.03.2014,Wrocław 19.03.2014,Gdańsk 25.03.2014....
  czytaj dalej
 • Nowe dane kontaktowe Kancelarii

  2013-09-13

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 września 2013 r. Kancelaria przenosi się pod nowy adres, w związku z czym poniżej przedstawiamy nowe dane kontaktowe Kancelarii:ul. Wspólna 47/49 (VII piętro)00-684 Warszawatel. 22 629 18 20   22 629 18 21   22 502 34 96fax. 22 629 31 16...
  czytaj dalej
 • Czy franczyzodawca ma prawo kształtować politykę cenową i czy prawo to narusza zasady uczciwej konkurencji?

  2013-07-12

  Odpowiedzi na to pytanie udzieli sąd powszechny rozpatrujący odwołanie Sfinks Polska S.A. reprezentowaną przez kancelarię Górnicki Durowicz Badowska ? Domagała sp.p. od decyzji UOKIK z dnia 25 czerwca 2013 r.UOKiK wskazuje, że ?umowy franczyzowe są jedną z form współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. W zamian za świadczenie finansowe jedna ze stron otrzymuje prawo do korzystania m.in. z nazwy handlowej drugiej, jej znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej czy wiedzy technicznej. Franczyzodawca może udzielać swojemu kontrahentowi instrukcji działania, jednak franczyzobiorcy działają na własny rachunek i ryzyko. Oznacza to, że zabronione jest...
  czytaj dalej
 • Ocena nowego systemu gospodarki odpadami

  2013-06-20

  Jak już Państwa informowaliśmy, w dniach 13-14 marca br. Kancelaria GDBD objęła patronatem I Ogólnopolski Kongres Recyklingu. Poniżej zamieszczamy wyniki ankiet przeprowadzanych w tych dniach, dotyczących sposobu oceny przez przedstawicieli przedsiębiorców i organy administracji publicznej nowego systemu gospodarki odpadami....
  czytaj dalej
 • Szkolenia

  2013-06-13

  Rekopol Organizacja Odzysku S.A. wraz z Kancelarią Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Sp.p. zapraszają Państwa na cykl szkoleń: ?Nowa Ustawa o Gospodarowaniu Opakowaniami i Odpadami Opakowaniowymi a sytuacja prawna Przedsiębiorcy?. Szkolenia odbędą się w miastach wojewódzkich ? Warszawa, Łódź, Szczecin, Poznań, Wrocław, Kraków oraz Gdańsk. Poniżej znajdziecie Państwo pliki w pdf: Zaproszenie, Program szkoleń oraz Formularz zgłoszenia.ZaproszenieProgram szkoleniaFormularz zgłoszenia...
  czytaj dalej
 • Obszary Natura 2000 na terytorium Polski a realizacja celów w gospodarce odpadami

  2013-05-13

  Rozwój cywilizacyjny polegający na postępie technologicznym, urbanizacji, rozwoju przemysłu i rolnictwa, a także ciągłym wzroście ilości wytwarzanych odpadów powoduje negatywne zmiany środowiska przyrodniczego w tym spadek różnorodności biologicznej. W związku z tym koniecznym stało się podjęcie przez państwa działań zmierzających do ochrony przyrody poprzez stworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych chroniących środowisko naturalne z jednej strony i nie hamujących rozwoju gospodarczego z drugiej.Fundamentalne zasady w polityce społeczno-gospodarczej nakazujące uwzględniać ochronę przyrody zostały ustalone podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w 1992 r. w Rio de Janeiro. Podczas obrad przyjęto Konwencję o...
  czytaj dalej