Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy.

2022-04-04

Wielu naszych przyjaciół, klientów, pracowników pomaga ukraińskim rodzinom, w niektórych z nich są dzieci, które przyjechały do Polski bez rodziców i trzeba uregulować ich legalny pobyt na terenie naszego kraju.


Poniżej zamieszczamy dwujęzyczny formularz wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy wraz z transliteracją, opracowany przez Zespół ds. Prawa Cywilnego IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich: Zaktualizowana wersja formularza wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy - Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.


Niniejszy formularz został udostępniony przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" nieodpłatnie na zasadzie licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC BY-NC), co oznacza, iż wszystkie zainteresowane osoby mogą nieodpłatnie korzystać z tego dokumentu, jednak nie może ten dokument być przeznaczony do celów komercyjnych. Korzystanie z powyższego formularza może odbywać się wyłącznie na warunkach udzielonej licencji.


Wykorzystujcie go pomagając i róbcie to nieodpłatnie.


https://www.iustitia.pl/79-informacje/4422-zaktualizowana-wersja-formularza-wniosku-o-ustanowienie-opiekuna-tymczasowego-dla-maloletniego-obywatela-ukrainywróc na listę