Czy franczyzodawca ma prawo kształtować politykę cenową i czy prawo to narusza zasady uczciwej konkurencji?

2013-07-12

Odpowiedzi na to pytanie udzieli sąd powszechny rozpatrujący odwołanie Sfinks Polska S.A. reprezentowaną przez kancelarię Górnicki Durowicz Badowska ? Domagała sp.p. od decyzji UOKIK z dnia 25 czerwca 2013 r.

UOKiK wskazuje, że ?umowy franczyzowe są jedną z form współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. W zamian za świadczenie finansowe jedna ze stron otrzymuje prawo do korzystania m.in. z nazwy handlowej drugiej, jej znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej czy wiedzy technicznej. Franczyzodawca może udzielać swojemu kontrahentowi instrukcji działania, jednak franczyzobiorcy działają na własny rachunek i ryzyko. Oznacza to, że zabronione jest narzucanie im sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży produktów, podobnie jak w przypadku innych wertykalnych porozumień pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Takie praktyki uznawane są za jedne z najcięższych naruszeń prawa konkurencji. Negatywne konsekwencje niedozwolonych porozumień zawieranych przez przedsiębiorców mają wpływ na zachowania konkurentów oraz sytuację konsumentów ? przede wszystkim na utratę dostępu do ofert zróżnicowanych pod względem cen.?

Zdaniem UOKIK ?spółka zobowiązuje franczyzobiorców do stosowania sztywnych cen sprzedaży produktów w sieci restauracji Sphinx. Nie mogą oni również stosować akcji promocyjnych bez uprzedniej zgody Sfinks Polska. Porozumienie trwa nieprzerwanie od 2000 r. W tym czasie przedsiębiorcy nie mogli stosować innych cen niż ustalone ze spółką Sfinks Polska. Za złamanie zasad porozumienia groziły kary umowne, a nawet możliwość rozwiązania umowy.?

Prezes Sfinks Polska S.A. Sylwester Cacek jednoznacznie wskazał, że ?Polityka cenowa w naszych sieciach jest zgodna z przepisami, co potwierdzają też opinie prawne, jakimi dysponujemy. Decyzja Urzędu jest tendencyjna i pozbawiona obiektywnej oceny i jak sam Urząd napisał w komunikacie ? bezprecedensowa. Dlatego jedyną reakcją może być zaskarżenie. Czujemy się skrzywdzeni decyzją Urzędu, bowiem brak w niej chociażby jednej pozytywnej uwagi na temat stosowania ujednoliconych ? ale nie sztywnych cen, jak to wbrew naszym wyjaśnieniom się nam przypisuje ? które są najniższe z możliwych. Sphinx to obecnie największe porcje dań, dobrej jakości i w konkurencyjnej cenie. Każdy franczyzobiorca może wybrać cennik, który chce stosować. Może także udzielać rabatów jeżeli, uzna takie działanie za stosowne.?

Dariusz Górnicki, pełnomocnik Sfinks Polska, radca prawny z zespołu GDBD komentował:  ?Szkoda, że UOKiK nie działał w taki sposób, gdy naciągane były lub są miliony Polaków przez parabanki i instytucje udzielające lichwiarskich pożyczek.  Niezaskarżenie decyzji UOKiK byłoby przyznaniem przez mojego mocodawcę zgody na sankcjonowanie decyzji sprzecznych z definicją państwa prawa. Nie można inaczej opisać decyzji opartej jedynie na wyjaśnieniach i materiale dowodowym pochodzącym od Sfinks Polska, która co więcej interpretuje je tendencyjnie i sprzecznie z tym co zostało zaprezentowane przez spółkę, a pomija wszystkie aspekty pozytywne. Jak inaczej określić tę decyzję niż jawnie niesprawiedliwą, kiedy Sfinks Polska poczytywany jest jako szczególnie negatywny podmiot, bo jako franczyzodawca jest liderem zawartych porozumień? Ja nie słyszałem o innej sytuacji w sieci franczyzowej niż to, że jej liderem jest organizator. Tylko czy jest to jego wina, jak feruje urząd w kuriozalnej decyzji, czy zasługa w stosunku do klientów skoro efektem jest sieć świadcząca jednolitą usługę? Widocznie czas poszukiwania dodatkowych dochodów budżetowych przesłania realizm i obiektywizm oceny prawnej, które winny być naczelną zasadą w pracy takich organów jak UOKiK.?

Powyższe cytaty zostały przedrukowane z artykułów opublikowanych na stronie portal spożywczy.pl

wróc na listę