System gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2015-03-25

Kancelaria wspólnie z fundacją "Nasza Ziemia" organizuje cykl szkoleń dla samorządowców dotyczący aspektów prawnych ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szkolenia odbędą się w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Lublinie. Szczegółowy harmonogram wraz z programem znajduje się na stronie www.naszaziemia.pl.


wróc na listę