Obowiązek prowadzenia stron internetowych dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz dematerializacji akcji.

2020-01-21

Obowiązek prowadzenia stron internetowych dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz dematerializacji akcji.  

I.            Wprowadzono obowiązek informacyjny (art.5 § 5 ksh) dla spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo akcyjnych, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

Wszystkie spółki akcyjne obowiązane są tworzyć swoje strony internetowe i zamieszać na nich wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek. 

 • - Adres spółki, obligatoryjnie musi zostać umieszczony w Krajowym Rejestrze Sądowym 
 • - Przede wszystkim na stronach powinny zostać umieszczone: 
 • - Firma 
 • - Siedziba i adres spółki 
 • - Numer KRS 
 • - Oznaczenie właściwego sądu rejestrowego 
 • - NIP
 • - Wysokość kapitału zakładowego 
 • - Informacje dotyczące planowanych walnych zgromadzeń wraz ze szczegółowym porządkiem obrad 
 • - Projekty uchwał, sprawozdań finansowych 
 • - Opinie biegłych rewidentów

W związku z powyższym spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne powinny zgłosić do KRS adres swojej strony internetowej.

II.            Obowiązkowa dematerializacja akcji dla spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnychktóra wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Dokument akcji zostaje zastąpiony zapisem na rachunku. 

Nie można także wydawać dokumentów na akcje w formie papierowej

W związku z obowiązkową dematerializacją akcji zostają uchylone przepisy dotyczące postanowień statutu w związku z treścią dokumentu akcji i jego formy


wróc na listę