"Nowelizacja ustawy o odpadach i ustaw powiązanych" szkolenie w Warszawie, 22.02.2019 r.

2019-02-18

Szanowni Państwo,

W związku z bieżącymi nowelizacjami ustawy o odpadach i ustaw powiązanych wraz z nowymi aktami wykonawczymi oraz bardzo dużego zainteresowania zmianami podczas ostatnich edycji szkoleń, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. postanowił zorganizować jeszcze jedną edycję szkolenia, już w przyszłym tygodniu, na którą Państwa zapraszamy.

 "Nowelizacja ustawy o odpadach i ustaw powiązanych"

Szkolenie odbędzie się w Warszawie już niebawem - 22.02.2019 r. (piątek) i będzie okazją do zdobycia wiedzy na temat zmian w prawie odpadowym. Kontakt z nami jak i innymi eksprtami - praktykami stanowi dla przedsiębiorców dużą pomoc.

 

Szkolenie adresowane jest do firm wytwarzających odpady, magazynujących odpady, zbierających odpady, przetwarzających odpady, transportujących odpady.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:


 • - Rygory natychmiastowego wykonania wstrzymania  działalności i wyłączenia zastosowania możliwości odwołania się do sądów

 • - Wyłączenia zapisów Prawa przedsiębiorców w kontrolach recyklerów

 • - Bardzo szeroki zakres uprawnień dla organów kontrolnych (w tym kontrole interwencyjne, nocne, finansowe, sieciowe, międzywojewódzkie)

 • - Wpływ nowelizacji na działalność instalacji posiadających pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie - obowiązek aktualizacji

 • - Nowe wysokości kar wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz z ustawy o odpadach

 • - Wymagania i ograniczenia w zakresie magazynowania odpadów (np. skrócenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku)

 • - Zmieniony zakres uprawnień dla kontroli prowadzonych przez WIOŚ oraz nowe kontrole  Państwowej Straży Pożarnej

 • - Obowiązek wykonania operatu przeciwpożarowego (konieczny dla niektórych grup gospodarujących odpadami)

 • - Obowiązek ustanowienia zabezpieczeń z tytułu zbierania i przetwarzania odpadów

 • - Obowiązkowy monitoring wizyjny i transmisja w czasie rzeczywistym do organów kontrolnych (projekt)

 • - Nowe zasady uznawania odpady za produkt uboczny - decyzja zamiast zgłoszenia

 • - Obowiązek składania zaświadczeń o niekaralności do wniosków o decyzje

 • - Rejestr BDO

 • - Wejście w życie nowych wzorów DPR i DPR oraz EDPR i EDPO, procedury unieważniania dokumentów przez marszałka

Prelegenci:

-  mec. Ewa Badowska-Domagała z Kancelarii Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Spółka Partnerska specjalizująca się w prawie ochrony środowiska i prawie pracy;

- Hanna Kończal, ekspert, do 2018 r. naczelnik organu kontrolnego WIOŚ;

- Jan Pyśkiewicz - specjalista w zakresie opłaty produktowej i gospodarki opakowaniowo-odpadowej 


- Anna Ojrzanowska, st. spec. ds. rozliczeń i kontroli dokumentacji,  Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w załączniku.

Więcej informacji na stronie www.rekopol.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 


wróc na listę