CO Z NOWYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ZAPANOWAĆ NAD CHAOSEM!

2020-12-13

W dniu planowanego webinaru tj. 17.12.2020 r. do wejścia w życie nowej ustawy PZP pozostaną tylko 2 tygodnie. Czy ustawa faktycznie zacznie obowiązywać od 1-go stycznia 2021? Czy ustawodawca zdąży z nowelizacją Nowego PZP, które jeszcze nie obowiązuje, a które już wymaga poprawy? Na co powinniśmy być przygotowani od 1 stycznia 2021?


Do udziału w webinarium zapraszamy zarówno Zamawiających jak i Wykonawców. Obie strony rynku zamówień publicznych będą musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  Tematem webinarium jest omówienie przejścia z aktualnego do nowego systemu PZP.


Rządowy projekt ustawy: "Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw" w ogóle nie zawiera w nazwie hasła "prawo zamówień publicznych", a projekt ten dotyczy też zmiany nowego PZP, które nie weszło jeszcze w życie i na którą to zmianę wszyscy czekają. Np. Urząd Zamówień Publicznych do tej pory nie opublikował komentarza do nowego PZP i twierdzi, że z publikacją czeka właśnie na te zmiany.


Cały dokument ma 444 strony a 52 strony to sama ustawa zmieniająca reszta uzasadnienie, konsultacje projektu, oceny skutków i co ważne projekty rozporządzeń wykonawczych. Nasza prelegentka przeanalizowała dla Państwa ten tekst i powie o tym podczas webinarium.


Więcej na:


https://www.personalities.pl/nowelizacja-pzp

wróc na listę