Szkolenie z RODO dla kuratorów sądowych, 18.06.2019 r. Warszawa.

2019-05-27

Szkolenie z RODO dla kuratorów sądowych, 18.06.2019 r. Warszawa.

Od chwili rozpoczęcia stosowania RODO (tj. od 28 maja 2018 r.) kuratorzy sądowi działający w pionie karnym (zarówno zawodowi jak i społeczni) stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Problemy związane z prawnym umocowaniem kuratorów sądowych do przetwarzania danych osobowych i z zakresem tego umocowania wynikały również z faktu niedostosowania przepisów ustawy o kuratorach sądowych i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do nowych realiów w związku z obowiązywaniem RODO.  Od 04 maja 2019 r. weszły w życie nowe przepisy, które dostosowują ustawę o kuratorach i ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do przepisów RODO, co znacząco porządkuje istniejący od ubiegłego roku chaos interpretacyjny związany z uprawnieniami kuratorów sądowych do przetwarzania danych osobowych. Są to zmiany ważne w pracy kuratorów sądowych. Szkolenie ma na celu przedstawienie Państwu kompleksowo i z praktycznym podejściem zakresu kompetencji kuratorów sądowych działających w pionie karnym do przetwarzania danych osobowych i wskazanie mocnych podstaw prawnych do takiego przetwarzania, a wszystko to w oparciu o gruntowną analizę przepisów dotyczących specyfiki ustawowych zadań wykonywanych przez kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych) i w oparciu o Państwa zawodową praktykę. 

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.jednostki-budzetowe.pl/rodo-dla-kuratorow-sadowych/

 


wróc na listę