RODO

2018-03-29

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w odmienny sposób niż dotychczas.

Wdrożenie RODO wymaga od każdego przedsiębiorcy i instytucji, które przetwarzają dane osobowe, zapoznania się z nowymi przepisami, ustalenia w jaki sposób dotyczą one jego działalności i finalnie wdrożenia nowych regulacji do dnia 25 maja 2018 r. poprzez przygotowanie odpowiednich dokumentów i rozwiązań.

 Czy czasu jest dużo?

Jeszcze tak, o ile niezwłocznie zostaną podjęte działania zmierzające do ustalenia czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie dotyczy Państwa RODO. Nasza kancelaria przygotowała dla swoich klientów Pakiet RODO obejmujący:

1. audyt w zakresie przetwarzania danych osobowych 

2. raport definiujący zakres koniecznych zmian i harmonogram działań, które są niezbędne do wykonania do dnia 25 maja 2018 r.

3. przygotowanie dokumentów wdrożeniowych

4. wsparcie w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych przepisów

Dzięki PAKIETOWI RODO nasi klienci będą należycie przygotowani do wejścia w życie nowych przepisów, które wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z mec. M. Durowicz  pod nr. telefonu 604-628-688
lub adresem e-mail sekretariat@gdbd.pl

 

 

 


wróc na listę